Skip to content

Firma BCSystems Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 43A/84 w Warszawie (00-855) wpisana jest do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000307969, NIP 5272579175, Regon 141442332. Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.14/00038/2009. Wysokość kapitału zakładowego 297 000,00 PLN.

Kontakt

szkolenia@pierwszapomoc.pl
+48 573 432 112
ul. Grzybowska 43A, 00-855 Warszawa

Nasza siedziba

Loading

„Dzięki szerokiemu zakresowi zagadnień teoretycznych oraz urozmaiceniu szkolenia częścią praktyczną, przeprowadzoną na nowoczesnym sprzęcie, uczestnicy szkolenia mogli od razu zweryfikować zdobytą wiedzę i sprawdzić swoje siły podczas pozorowanej sytuacji ratowania życia i zdrowia.”

Zobacz całość…
Back To Top