Skip to content

Firma BCSystems Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 43A/84 w Warszawie (00-855) wpisana jest do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000307969, NIP 5272579175, Regon 141442332. Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.14/00038/2009. Wysokość kapitału zakładowego 297 000,00 PLN.

Kontakt

szkolenia@pierwszapomoc.pl
+48 573 432 112
ul. Grzybowska 43A, 00-855 Warszawa

Nasza siedziba

Loading

„Pan Mariusz doskonale sprawdził się w roli trenera przekazując ludziom wiedzę i rozwijając ich umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Sposób prowadzenia szkolenia oraz poziom umiejętności trenera pracownicy oceniają bardzo dobrze.”

Zobacz całość…

Loading

„Wysoka efektywność zajęć, merytoryczne przygotowanie prowadzącego i fachowo opracowane materiały szkoleniowe miały istotny wpływ na zadowolenie naszych pracowników. Instruktor wykazał się otwartością i gotowością do wyjaśniania problemów i wątpliwości.”

Zobacz całość…

Loading

„Jednym z ważnych elementów szkolenia była rzeczowa i konstruktywna prezentacja, obrazująca najważniejsze zagadnienia. Szczególnie istotnym elementem był fakt, iż szkolący położył duży nacisk na część praktyczną.”

Zobacz całość…

Loading

„Dziękujemy za organizację szkolenia w siedzibie firmy! Wiedza została nam przekazana w bardzo ciekawy i praktyczny sposób. Każdy omawiany temat został poparty praktyką/ćwiczeniami.”

DOSKONAŁA
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka
na Google
Zobacz wszystkie…
Google

Loading

„Szkolenie zostało przeprowadzone bardzo profesjonalnie. Trener prezentował wysokie kompetencje zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, komunikatywność i zaangażowanie w  sposób przekazywania rozległego zasobu wiedzy.”

Zobacz całość…

Loading

„Instruktor wykazał się wiedzą i doświadczeniem z zakresu pierwszej pomocy. Dużą zaletą szkolenia było prowadzenie go w odniesieniu do realnych sytuacji.”

Zobacz całość…

Loading

„Interaktywny sposób prowadzenia zajęć pozwolił na utrwalenie najważniejszych zagadnień, które są fundamentem w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.”

Zobacz całość…

Loading

„Cechowało się atrakcyjną i interesującą formą prezentacji oraz obszerną częścią praktyczną (min. resuscytacja, użycie AED, autostrzykawki EpiPen i in.).”

Zobacz całość…

Loading

„Program szkolenia oraz zajęcia praktyczne z wykorzystaniem fantomów treningowych i AED spełniły wszystkie nasze wymagania.”

Zobacz całość…

Loading

„Zajęcia były bardzo dobrze przygotowane, zarówno pod kątem materiałów wizualnych udostępnionych w formie prezentacji, jak też materiałów/urządzeń pomocniczych: fantomy, AED, inne materiały i urządzenia.”

Zobacz całość…

Loading

„Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne, sporo ćwiczeń praktycznych, miła atmosfera i świetna organizacja.”

Zobacz całość…

Loading

„Szkolenie zostało bardzo dobrze ocenione przez pracowników. Prowadzący profesjonalnie zaprezentował zasady udzielania pierwszej pomocy zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej.”

Zobacz całość…
Back To Top