Skip to content

Firma BCSystems Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 43A/84 w Warszawie (00-855) wpisana jest do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000307969, NIP 5272579175, Regon 141442332. Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.14/00038/2009. Wysokość kapitału zakładowego 297 000,00 PLN.

Kontakt

szkolenia@pierwszapomoc.pl
+48 573 432 112
ul. Grzybowska 43A, 00-855 Warszawa

Nasza siedziba

Loading

„Dziękujemy za organizację szkolenia w siedzibie firmy! Wiedza została nam przekazana w bardzo ciekawy i praktyczny sposób. Każdy omawiany temat został poparty praktyką/ćwiczeniami.”

DOSKONAŁA
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka
na Google
Zobacz wszystkie…
Google

Loading

„Usługi świadczone przez Pana Mariusza Skocza były na wysokim poziomie, wykonywane rzetelnie oraz z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu.”

Zobacz całość…

Loading

„Pan Mariusz Skocz wykazał się dużym profesjonalizmem, opanowaniem, w sposób skuteczny i zrozumiały przekazał wiedzę pracownikom.”

Zobacz całość…

Loading

„Instruktor przekazał wiedzę w sposób jasny, dynamiczny, interesujący i zapadający w pamięć. Biorący udział pracownicy otrzymali wiele cennych wskazówek i rozwiązań. ”

Zobacz całość…

Loading

„Pragniemy wyrazić zadowolenie oraz podkreślić profesjonalizm na każdym etapie realizacji szkolenia.”

Zobacz całość…

Loading

„Uczestnicy wysoko ocenili szkolenie w badaniu ankietowym, średnia ocen 5,0 w 5-stopniowej skali, doceniając bardzo dobre przygotowanie prowadzącego i ciekawy sposób prowadzenia zajęć.”

Zobacz całość…
Back To Top