Skip to content

Firma BCSystems Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 43A/84 w Warszawie (00-855) wpisana jest do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000307969, NIP 5272579175, Regon 141442332. Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.14/00038/2009. Wysokość kapitału zakładowego 297 000,00 PLN.

Kontakt

szkolenia@pierwszapomoc.pl
+48 573 432 112
ul. Grzybowska 43A, 00-855 Warszawa

Nasza siedziba

Loading

„Dziękujemy za organizację szkolenia w siedzibie firmy! Wiedza została nam przekazana w bardzo ciekawy i praktyczny sposób. Każdy omawiany temat został poparty praktyką/ćwiczeniami.”

DOSKONAŁA
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka
na Google
Zobacz wszystkie…
Google

Loading

„Pan Mariusz w ramach przygotowanego przez siebie punktu „Pierwsza Pomoc” uczył przy wykorzystaniu sprzętu ratowniczego, dzieci i dorosłych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.”

Zobacz całość…

Loading

„Nad zdrowiem uczestników imprezy czuwał ratownik p. Mariusz Skocz wraz ze swoim zespołem. Pomoc medyczna świadczona była profesjonalnie i z należytą starannością. Zwróciliśmy uwagę na dosyć istotne kompetencje podczas eventu sportowego jak: szybka reakcja na niespodziewane sytuacje, wyczucie oraz opanowanie.”

Zobacz całość…
Back To Top