Skip to content

Firma BCSystems Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 43A/84 w Warszawie (00-855) wpisana jest do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000307969, NIP 5272579175, Regon 141442332. Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.14/00038/2009. Wysokość kapitału zakładowego 297 000,00 PLN.

Kontakt

szkolenia@pierwszapomoc.pl
+48 573 432 112
ul. Grzybowska 43A, 00-855 Warszawa

Nasza siedziba

Favicon

Firmy, instytucje, szkoły, przedszkola – szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników

Loading

Do zadań każdego pracodawcy należy wyznaczenie, przygotowanie i wyposażenie pracowników do skutecznego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Obowiązek ten wynika nie tylko z przepisów Kodeksu Pracy, ale także rozporządzeń wydawanych przez organy państwowe. Na pracodawcy spoczywa odpowiedzialność za organizację i właściwe funkcjonowanie Systemu Pierwszej Pomocy (począwszy od wyposażenia, poprzez stworzenie odpowiednich instrukcji lub procedur po szkolenie osób w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej). Prawidłowo przygotowany System daje poszkodowanemu na terenie biura / zakładu dostęp do właściwie udzielanych działań ratowniczych w ramach pierwszej pomocy przedmedycznej do czasu przybycia zespołu ratownictwa medycznego lub innej profesjonalnej służby.


Korzyści wynikające z organizacji i funkcjonowania Systemu Pierwszej Pomocy:

  • wzrost swiadomości i podniesienie poziomu wiedzy pracowników z zakresu pierwszej pomocy;
  • nabycie praktycznych umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
  • spełnienie przez pracodawcę wymogów prawnych;
  • minimalizacja nastepstw nieszczęśliwych wypadków;
  • przedstawienie firmy jako organizacji odpowiedzialnej i dbającej o bezpieczeństwo swoich pracowników.

W naszej ofercie poza wsparciem w organizacji Systemu Pierwszej Pomocy znajdą Państwo także szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej.

W ramach współpracy ze szkołami realizujemy teoretyczną i praktyczną część przedmiotu: Edukacja dla bezpieczeństwa.

 

favicon   Podstawowy Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

favicon   Rozszerzony Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

favicon   Indywidualny / Specjalistyczny Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

favicon   Pediatryczny – Kurs Pierwszej Pomocy dzieciom

Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy. Jeżeli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji skontaktuj się z nami.

Jeśli potrzebujesz odbyć szkolenie już teraz, nie czekaj na termin grupowy – zapytaj o szkolenie indywidualne.

Kontakt

 

Back To Top