Skip to content

Firma BCSystems Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 43A/84 w Warszawie (00-855) wpisana jest do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000307969, NIP 5272579175, Regon 141442332. Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.14/00038/2009. Wysokość kapitału zakładowego 297 000,00 PLN.

Kontakt

szkolenia@pierwszapomoc.pl
+48 573 432 112
ul. Grzybowska 43A, 00-855 Warszawa

Nasza siedziba

Loading

Opis szkolenia

Dla kogo?: Kurs dedykowany jest dla: rodziców, opiekunów, nauczycieli, wychowawców. Podczas kursu omawiane i ćwiczone są sytuacje najczęściej występujące w pierwszej pomocy przedmedycznej dzieci i niemowląt. Uczestnicy ćwiczą na manekinach dziecięcych i niemowlęcych.

Czas trwania: Kurs realizujemy w ciągu jednego dnia (8 godzin dydaktycznych). W przypadku zajęć realizowanych w trybie indywidualnym czas trwania to ok. 2 godz.

Metody szkoleniowe: Znaczną część kursu stanowią ćwiczenia praktyczne oraz symulacje zdarzeń.

Grupa: do 10-ciu osób. Szkolenie może być realizowane również w trybie indywidualnym.


Zalety
:

 • duża liczba ćwiczeń praktycznych;
 • możliwość zobaczenia i przećwiczenia różnych wariantów postępowania z pozorowanymi urazami;
 • imienne zaświadczenie o odbyciu szkolenia.


Program:

 1. Aspekty prawne pierwszej pomocy przedmedycznej.
 2. Specyfika udzielania pierwszej pomocy dzieciom.
 3. Apteczka pierwszej pomocy – wyposażenie.
 4. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
 5. Zasady udzielania pierwszej pomocy dzieciom.
 6. Ocena stanu poszkodowanego i kontrola czynności życiowych.
 7. Wezwanie pomocy. Współpraca z osobami postronnymi. Ewakuacja.
 8. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.
 9. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dzieci i niemowląt.
 10. Defibrylacja (AED).
 11. Drgawki, padaczka, omdlenia.
 12. Zadławienia.
 13. Użądlenia.
 14. Wstrząs.
 15. Postępowanie w przypadku gwałtownego wzrostu temperatury ciała.
 16. Zatrucia.
 17. Krwotoki.
 18. Rany, oparzenia i pogryzienia.
 19. Urazy kostno – stawowe.
 20. Urazy głowy i kręgosłupa.
 21. Urazy klatki piersiowej.

 

Jesteś zainteresowany szczegółami?

Skontaktuj się z nami:

mob.: +48 573 432 112
Back To Top