Skip to content

Firma BCSystems Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 43A/84 w Warszawie (00-855) wpisana jest do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000307969, NIP 5272579175, Regon 141442332. Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.14/00038/2009. Wysokość kapitału zakładowego 297 000,00 PLN.

Kontakt

szkolenia@pierwszapomoc.pl
+48 573 432 112
ul. Grzybowska 43A, 00-855 Warszawa

Nasza siedziba

Loading

Opis szkolenia

Dla kogo?: Kurs dedykowany jest osobom, które posiadają już podstawową wiedzę z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Kurs może być także realizowany jako powtórzeniowy, dla osób które uczestniczyły w przeszłości w kursach pierwszej pomocy.

Czas trwania: Kurs realizujemy w ciągu jednego dnia (do 7 godzin w zależności od liczby uczestników – zobacz szczegóły).

Metody szkoleniowe: Znaczną część kursu stanowią ćwiczenia praktyczne oraz symulacje zdarzeń.

Grupa: od 4 osób (zobacz szczegóły) lub tryb indywidualny

Terminy: standardowe sprawdź tutaj lub skontaktuj się z nami


Zalety
:

 • duża liczba ćwiczeń praktycznych;
 • możliwość zobaczenia i przećwiczenia różnych wariantów postępowania z pozorowanymi urazami;
 • imienne, dwujęzyczne zaświadczenie o odbyciu kursu.


Program:

 1. Aspekty prawne pierwszej pomocy przedmedycznej.
 2. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
 3. Zasady działania w grupie udzielającej pierwszej pomocy przedmedycznej.
 4. Kompleksowa ocena stanu poszkodowanego i kontrola czynności życiowych.
 5. Odwrócenie poszkodowanego na plecy, zakładanie kołnierza ortopedycznego.
 6. Wezwanie pomocy. Współpraca z osobami postronnymi. Ewakuacja.
 7. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.
 8. Pozycja boczna bezpieczna.
 9. Pozycja przeciwwstrząsowa.
 10. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa: niemowląt, dzieci i dorosłych.
 11. Defibrylacja (AED).
 12. Omdlenia, padaczka, astma, zawał serca.
 13. Zakrztuszenia.
 14. Krwotoki, amputacje i zmiażdżenia.
 15. Rany, oparzenia – opatrywanie.
 16. Wychłodzenie.
 17. Urazy klatki piersiowej.
 18. Urazy brzucha.
 19. Urazy kostno – stawowe.
 20. Stosowanie różnego rodzaju unieruchomień (w tym unieruchamianie kończyn z użyciem szyn).

 

Jesteś zainteresowany szczegółami?

Skontaktuj się z nami:

mob.: +48 573 432 112
Back To Top