Skip to content

Firma BCSystems Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 43A/84 w Warszawie (00-855) wpisana jest do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000307969, NIP 5272579175, Regon 141442332. Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.14/00038/2009. Wysokość kapitału zakładowego 297 000,00 PLN.

Kontakt

szkolenia@pierwszapomoc.pl
+48 573 432 112
ul. Grzybowska 43A, 00-855 Warszawa

Nasza siedziba

Loading

Podstawowy Kurs / Szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

Dla kogo?: Kurs dedykowany jest osobom, które po raz pierwszy uczestniczą w tego typu zajęciach. Kurs może być także realizowany jako powtórzeniowy, dla osób które uczestniczyły w przeszłości w kursach…

Więcej informacji

Podstawowy (Plus) Kurs / Szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

Dla kogo?: Kurs dedykowany jest osobom, które po raz pierwszy uczestniczą w tego typu zajęciach. Kurs może być także realizowany jako powtórzeniowy, dla osób które uczestniczyły w przeszłości w kursach…

Więcej informacji

Rozszerzony Kurs / Szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

Dla kogo?: Kurs dedykowany jest osobom, które posiadają już podstawową wiedzę z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Kurs może być także realizowany jako powtórzeniowy, dla osób które uczestniczyły w przeszłości w…

Więcej informacji

Indywidualny / Specjalistyczny Kurs / Szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

Dla kogo?: Kurs indywidualny dedykowany jest osobom, które po raz pierwszy uczestniczą w tego typu zajęciach. Kurs może być także realizowany jako powtórzeniowy, dla osób które uczestniczyły w przeszłości w…

Więcej informacji

Rodzinny kurs / szkolenie z pierwszej pomocy

Dla kogo?: Kurs dedykowany jest osobom, które po raz pierwszy uczestniczą w tego typu zajęciach. Kurs może być także realizowany jako szkoleniowy dla rodziców, którzy chcą przeszkolić nianię, dziadków lub…

Więcej informacji

Szkolenie / Kurs pediatryczny – pierwsza pomoc dla dzieci i niemowląt

Dla kogo?: Kurs dedykowany jest dla: rodziców, opiekunów, nauczycieli, wychowawców. Podczas kursu omawiane i ćwiczone są sytuacje najczęściej występujące w pierwszej pomocy przedmedycznej dzieci i niemowląt. Uczestnicy ćwiczą na manekinach…

Więcej informacji

Przypomnij i poćwicz – Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Dla kogo?: Czas trwania: Kurs realizujemy w ciągu jednego dnia (8 godzin dydaktycznych). Metody szkoleniowe: Znaczną część kursu stanowią ćwiczenia praktyczne oraz symulacje zdarzeń. Grupa: do 10-ciu osób. Szkolenie może…

Więcej informacji

Warsztaty dla dzieci i młodzieży / Zajęcia z pierwszej pomocy dla dzieci i niemowląt /Edukacja dla bezpieczeństwa

Warsztaty, szkolenia i pokazy realizujemy dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Zakres i sposób prowadzenia dostosowany jest do wieku uczestników oraz do poziomu znajomości zagadnień z zakresu pierwszej pomocy…

Więcej informacji
Back To Top