Skip to content

Firma BCSystems Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 43A/84 w Warszawie (00-855) wpisana jest do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000307969, NIP 5272579175, Regon 141442332. Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.14/00038/2009. Wysokość kapitału zakładowego 297 000,00 PLN.

Kontakt

szkolenia@pierwszapomoc.pl
+48 573 432 112
ul. Grzybowska 43A, 00-855 Warszawa

Nasza siedziba

Favicon

Informacje dla uczestników – szkolenia z pierwszej pomocy

Loading

Jak przygotować się do szkolenia?

  1. Nie musisz szukać jakichkolwiek informacji ani nic wiedzieć na temat pierwszej pomocy przedmedycznej – po to bierzesz udział w kursie, żeby się wszystkiego nauczyć :).
  2. Kursy to przede wszystkim ćwiczenia praktyczne, zadbaj o wygodny, niekrępujący ruchów strój. Podczas niektórych ćwiczeń / pozoracji istnieje ryzyko ubrudzenia się środkami do charakteryzacji urazów.


Organizacja kursów / szkoleń

  1. Na niektórych szkoleniach wykonywana jest dokumentacja zdjęciowa/filmowa. Jeżeli tego sobie nie życzysz uprzedź o tym prowadzących.
  2. Część z ćwiczeń kursanci mogą wykonywać na sobie nawzajem.
  3. Podczas kursów istnieje możliwość zakupu sprzętu do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, tak aby po kursie nie tylko umieć udzielać pierwszej pomocy, ale również posiadać niezbędny sprzęt.
  4. Uczestnicy otrzymują imienne certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest poprawne wykonanie wszystkich ćwiczeń.

Jak zapisać się na kurs / szkolenie?

  1. Skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci szczegółowych informacji dotyczących danego kursu. Zawsze staramy się dostosować do Twoich potrzeb 🙂


Na skróty:

favicon Kontakt

Back To Top