Skip to content

Firma BCSystems Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 43A/84 w Warszawie (00-855) wpisana jest do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000307969, NIP 5272579175, Regon 141442332. Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.14/00038/2009. Wysokość kapitału zakładowego 297 000,00 PLN.

Kontakt

szkolenia@pierwszapomoc.pl
+48 573 432 112
ul. Grzybowska 43A, 00-855 Warszawa

Nasza siedziba

Loading

Opis szkolenia

Dla kogo?: Kurs dedykowany jest osobom, które po raz pierwszy uczestniczą w tego typu zajęciach. Kurs może być także realizowany jako powtórzeniowy, dla osób które uczestniczyły w przeszłości w kursach pierwszej pomocy.

Czas trwania: Kurs realizujemy w ciągu jednego dnia (3-7 godzin w zależności od liczby uczestników – zobacz szczegóły).

Metody szkoleniowe: Znaczną część kursu stanowią ćwiczenia praktyczne oraz symulacje zdarzeń.

Grupa: od 4 osób (zobacz szczegóły) lub tryb indywidualny

Terminy: standardowe sprawdź tutaj lub skontaktuj się z nami


Zalety
:

 • duża liczba ćwiczeń praktycznych;
 • możliwość zobaczenia i przećwiczenia różnych wariantów postępowania z pozorowanymi urazami;
 • imienne zaświadczenie o odbyciu kursu.


Program:

 1. Aspekty prawne pierwszej pomocy przedmedycznej.
 2. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
 3. Ocena stanu poszkodowanego i kontrola czynności życiowych.
 4. Wezwanie pomocy. Współpraca z osobami postronnymi. Ewakuacja.
 5. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.
 6. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dorosłych.
 7. Defibrylacja (AED).
 8. Omdlenia, zawał, padaczka.
 9. Zakrztuszenia.
 10. Krwotoki.
 11. Rany i oparzenia.
 12. Urazy kostno – stawowe, unieruchamianie złamań, zwichnięcia.

Jesteś zainteresowany szczegółami?

Skontaktuj się z nami:

mob.: +48 573 432 112
Back To Top