Skip to content

Firma BCSystems Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 43A/84 w Warszawie (00-855) wpisana jest do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000307969, NIP 5272579175, Regon 141442332. Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.14/00038/2009. Wysokość kapitału zakładowego 297 000,00 PLN.

Kontakt

szkolenia@pierwszapomoc.pl
+48 573 432 112
ul. Grzybowska 43A, 00-855 Warszawa

Nasza siedziba

Loading

Opis szkolenia

Dla kogo?: Kurs indywidualny dedykowany jest osobom, które po raz pierwszy uczestniczą w tego typu zajęciach. Kurs może być także realizowany jako powtórzeniowy, dla osób które uczestniczyły w przeszłości w kursach pierwszej pomocy.

Metody szkoleniowe: Znaczną część szkolenia stanowią ćwiczenia praktyczne oraz symulacje zdarzeń.

Grupa: Zajęcia realizowane są indywidualnie (z zachowaniem dodatkowych środków bezpieczeństwa).

 

Termin: do uzgodnienia. Czas trwania zajęć w trybie indywidualnym to ok. 2 godz.


Zalety
:

  • duża liczba ćwiczeń praktycznych;
  • możliwość zobaczenia i przećwiczenia różnych wariantów postępowania z pozorowanymi urazami;
  • imienne zaświadczenie o odbyciu szkolenia.


Program:
obejmuje całość zagadnień dotyczących udzielania pierwszej pomocy (zarówno dzieciom jak i osobom dorosłym) oraz postępowanie podczas udzielania pierwszej pomocy osobom z podejrzeniem zarażenia koronawirusem.

Jesteś zainteresowany szczegółami?

Skontaktuj się z nami:

mob.: +48 573 432 112
Back To Top