Skip to content

Firma BCSystems Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 43A/84 w Warszawie (00-855) wpisana jest do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000307969, NIP 5272579175, Regon 141442332. Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.14/00038/2009. Wysokość kapitału zakładowego 297 000,00 PLN.

Kontakt

szkolenia@pierwszapomoc.pl
+48 573 432 112
ul. Grzybowska 43A, 00-855 Warszawa

Nasza siedziba

1

Ratownik w szkole

Loading

W dniach 19-25 października b.r. w Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 STO w Warszawie odbyły się warsztaty z ratownikiem. Uczniowie siedmiu klas (0 – III) uczyli się jak udzielać pierwszej pomocy i reagować w sytuacjach niebiezpiecznych. Zakres zajęć obejmował min.:

W dniach 19-25 października b.r. w Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 STO w Warszawie odbyły się warsztaty z ratownikiem. Uczniowie siedmiu klas (0 – III) uczyli się jak udzielać pierwszej pomocy i reagować w sytuacjach niebiezpiecznych. Zakres zajęć obejmował min.:

  • kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw,
  • prcedury zachowania w sytacjach niebezpiecznych,
  • postępowanie w przypadku ataku psa (pozycja żółwia),
  • wewania pomocy (oraz utrwalenie numerów alarmowych),
  • nauka czynności z zakresu resuscytacji (masaż serca, sztuczne oddychanie),
  • ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej,
  • zapoznanie ze sprzętem ratującym życie.

Zajęcia realizowane są bezpłatnie.


1

2

3

4

5

6

8

 

Back To Top