Skip to content

Firma BCSystems Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 43A/84 w Warszawie (00-855) wpisana jest do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000307969, NIP 5272579175, Regon 141442332. Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.14/00038/2009. Wysokość kapitału zakładowego 297 000,00 PLN.

Kontakt

szkolenia@pierwszapomoc.pl
+48 573 432 112
ul. Grzybowska 43A, 00-855 Warszawa

Nasza siedziba

Porazenie Pradem

Pierwsza pomoc przy porażeniu prądem

Loading

Porażenie prądem elektrycznym następuje w wyniku zetknięcia organizmu (jego tkanek) ze źródłem energii elektrycznej. W zależności od parametrów rażącego prądu mogą wystąpić różne skutki. Są one zależne…

Porażenie prądem elektrycznym następuje w wyniku zetknięcia organizmu (jego tkanek) ze źródłem energii elektrycznej. W zależności od parametrów rażącego prądu mogą wystąpić różne skutki. Są one zależne min. od parametrów prądu i czasu trwania kontaktu ze źródłem prądu. Rodzaj prądu (stały, zmienny), czas działania, wysokość napięcia, ale także droga przepływu prądu po ciele oraz parametry jak wilgotność i temperatura skóry także odgrywają istotną rolę w zakresie skutków porażenia.

 

Jakie mogą być skutki porażenia prądem?

  1. Skurcz mięśni – osoba rażona prądem może być niezdolna do samodzielnego uwolnienia się od źródła prądu. Skurcz ten może być przyczyną zwichnięć, a w niektórych przypadkach spowodować nawet złamania.
  2. W miejscu wejścia i wyjścia prądu z organizmu mogą powstać oparzenia. W zależności od parametrów prądu i czasu działania może nawet dojść do oparzeń 3-ciego stopnia lub do martwicy.
  3. W groźniejszych wypadkach może dojść do uszkodzenia narządów wewnętrznych i rozległych wewnętrznych oparzeń.
  4. Utrata przytomności – po przerwaniu kontaktu z prądem osoba rażona może upaść doznając kolejnych obrażeń.
  5. Zatrzymanie krążenia, brak oddechu.

 

Jak pomóc osobie rażonej prądem?

  1. Przede wszystkim zachowaj ostrożność. Pod żadnym pozorem nie dotykaj osoby rażonej jeśli nadal istnieje możliwość przepływu prądu lub jeśli miejsce, w którym się ona znajduje jest niebezpieczne.
  2. Jeśli jest taka możliwość zapewnij sobie pomoc innych osób, poproś aby wezwały służby, etc.
  3. Najważniejsze, to jak najszybciej odciąć poszkodowanego od źródła prądu. Wyłącz bezpieczniki/bezpiecznik główny, a następnie wyjmij z gniazdka wtyczkę urządzenia elektrycznego, które spowodowało porażenie. Do wyjęcia wtyczki użyj materiałów, które nie przewodzą prądu np. drewniany (plastikowy) kij od szczotki, deska, drewniany wałek itp.
  4. Teraz możesz zająć się poszkodowanym. Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny i nie oddycha natychmiast rozpocznij resuscytację. Wezwij pomoc jeśli nikt tego jeszcze nie zrobił.
  5. Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny, ale oddycha, krążenie jest zachowane i jednocześnie można wykluczyć uraz kręgosłupa i wstrząs, wówczas ułóż go w pozycji bocznej ustalonej. Monitoruj jego parametry życiowe. Zapewnij komfort termiczny, zajmij się oparzeniami. Nie zostawiaj poszkodowanego samego – czekaj do przyjazdu karetki.

 

Jeśli miejsce, w którym przebywacie (po odłączeniu prądu) jest niebezpieczne np. w wyniku działania prądu powstał pożar, oceń sytuację i w razie potrzeby dokonaj ewakuacji. Pamiętaj, że wilgotne lub metalowe podłoże przewodzi prąd. Jeśli jesteś na zewnątrz budynku i widzisz uszkodzone przewody elektryczne dotykające ziemii zachowaj bezpieczną odległość (min. 7 m.). Pamiętaj, aby natychmiast wezwać odpowiednie służby oraz staraj się zabezpieczyć miejsce ostrzegając wszystkie osoby do niego się zbliżające.

porazenie pradem

 

 

Back To Top